Växelkurs

Forex  | USD  | EUR  | GBP  | JPY  |


Installera Forex, växelkurs, valuta verktyg för din hemsida! • Växelkurser för Euro - Europa - Senaste växelkurserna
  Växelkurser för Euro mot utrikes valutor från Europa visas i tabellen ovan Värdena i växelkurs-kolumnen visar antalet enheter av utrikes valuta som kan köpas för 1 Euro baserat på senaste växelkurserna
 • Växelkurser för Dansk Krona - Europa - Senaste växelkurserna
  Växelkurser för Dansk Krona mot utrikes valutor från Europa visas i tabellen ovan Värdena i växelkurs-kolumnen visar antalet enheter av utrikes valuta som kan köpas för 1 Dansk Krona baserat på senaste växelkurserna
 • Växelkurser för valutaomvandling - Aktuell . . .
  Växelkurserna uppdateras dagligen! Samtliga växelkurser bygger på genomsnittliga dagskursen för respektive valuta gentemot svenska kronor Vi förbehåller oss för att eventuella fel kan förekomma i verktyget för att omvandla valuta, i valutakursen och beräkningar men vår strävan är givetvis att valutaomvandlaren är så korrekt och
 • Valutakurser - Aktuella valutakurser och historik . . .
  Här finner du aktuella valutakurser samt historik för olika spot- och resevalutor i världen Med valutaomvandlarna kan du snabbt och enkelt få fram olika kurser Helt gratis
 • Växelkurs, Valutaomvandlare Växelkurser
  Växelkurser för Euro mot utrikes valutor från Europa visas i tabellen ovan Värdena i växelkurs-kolumnen visar antalet enheter av utrikes valuta som kan köpas för 1 Euro baserat på senaste växelkurserna
 • Euro – Wikipedia
  Euro (€) (uttal: eller [1] [2]) är sedan den 1 januari 1999 den officiella valutan i euroområdet och den valuta som används av Europeiska unionens institutioner Eurosystemet, bestående av Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna inom euroområdet, ansvarar för utgivningen av euro, som sedan den 1 januari 2002 existerar kontant i form av eurosedlar och euromynt
 • Annual Report 1997 (SE) - ecb. europa. eu
  2 Utmärkande drag för euro-området 35 Tabell: Vitiga utmärkande drag för euroområdet, 1997 36 växelkurser för att väga individuella nationella data För handelsstatistiken används dock 1993 års faktiska de bilaterala växelkurserna förannonsera-des för att fastställa de oåterkalleliga kurser-na för omräkning till euro
 • Införandet av euron – Wikipedia
  De ursprungliga idéerna om en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta i Europa utvecklades långt innan att namnet på den gemensamma valutan skulle vara ”euro” istället för ”ecu för avrundning och värdesiffror beräknades växelkurserna för de nationella valutorna genom en

Valutaväxling, valutakurs, forex:
Major Valutaväxling, valutakurs, forex
USD Valutaväxling, valutakurs, forex
EUR Valutaväxling, valutakurs, forex
GBP Valutaväxling, valutakurs, forex
JPY Valutaväxling, valutakurs, forex

Växelkurs ©2005-2009
| Forex Quote |gold price |oil price |disclaimer